IT anvendes i dag inden for alle brancher, men selv om virksomhederne er forskellige, er de grundlæggende IT -principper ofte de samme.

Her er nogle af de opgaver, Iteration har været med til at løse for de enkelte brancher:

Den offentlige sektor

 • Rapporteringsløsninger til ledelse
 • Kube rapporteringsløsninger
 • Datawarehouse løsninger
 • Statistiske løsninger
 • Kvalitetssikring af produkter
 • Produktionsopfølgning
 • Sygdoms registrering

Detailhandel

 • Lagerstyring
 • Salgs rapportering
 • Forecastsystemer
 • Indkøbssystemer
 • Budgetmodeller
 • Pakkesystemer
 • Faktureringssystemer
 • KPI salgsværktøj for butikker

Finans

 • Forbrugskort – Kreditkortanalyser
 • Realkredit DataWarehouse
 • Timeregistrering
 • Afstemning af skatteindberetninger på Pension
 • Opbygning af DataWarehouse til forsikring
 • Kundesegmentering
 • Automatisering af opgørelser over hensættelser
 • Årsregnskaber for bank og forsikring
 • Udvikling af system til kundescoring
 • Portefølgeafkast obligationer
 • Rentekurver
 • Testledelse på Basel II
 • IT vedligehold

Logistik, transport og rejse

 • Økonomi rapportering
 • Booking analyse system
 • Time rapportering
 • Indberetninger til Trafikstyrelsen
 • Passagertælling
 • Overvågning af daglig produktion
 • Beregning af kørestrømforbrug
 • Rettidighedsberegninger
 • Billetstatistik
 • Rettidighedsgaranti for hyppigt rejsende
 • Datamodelering

Medicinal

 • Kvalitetssikringssystemer
 • Produktionsopføgning
 • Statistiske systemer
 • Data- og system konverteringer
 • IT Drift

Produktion

 • Data Opsamling
 • Ordresystemer
 • CRM
 • Produktions rapportering

Telekommunikation

 • Sammenlægning af kundedatabaser ved fusion
 • Opsamling af data fra CallCenter
 • Udvikling af html-baseret dokumentation af DataWarehouse